Mi a FESZ?

A FESZ küldetése, hogy

  • többszintű szakmai- és érdekképviseleti tevékenységével támogassa és ösztönzőleg hasson a hazai független és kortárs színházi nevelési, báb-, cirkusz-, tánc-, színházművészeti tevékenységekre,
  • elősegítse a terület egészének folyamatos modernizációját, mobilitását a társadalmi változásokkal összhangban.

Társadalmi küldetése, hogy az előadó-művészeti tevékenységek közhasznúságának bizonyítékát adva erősítse az előadó-művészetek és a közösségépítés, illetve az előadó-művészetek és a pedagógiai kezdeményezések közötti kapcsolatokat. A FESZ feladata túlmutat az egyes tagok működésének és érdekképviseletének biztosításán; a szervezet a terület egészének reprezentációjáért és szakmapolitikai képviseletéért felel. Éves programja és ezen belül az egyes projektek is ennek a célnak a teljesülését szolgálják.

 

A FESZ számára a függetlenség egyrészt sajátos működési forma, másrészt sajátos alkotói pozíció, esztétikai alapvetés, program.

 

A függetlenség mint működési forma

Független előadó-művészeti szervezet az a gazdasági társaságként vagy civil szervezetként működő, amelynek nincs állami vagy önkormányzati fenntartója, tevékenysége művészeti és gazdasági-pénzügyi szempontból nem függ külső személy vagy szervezet jóváhagyásától. A működés függetlensége nem zárja ki a jogszabályban meghatározott, állami/önkormányzati szervezetek által kiírt pályázatok, együttműködés keretében kiosztott támogatások igénybevételét.

Az alkotók tekintetében feltételezi az állami/önkormányzati szerepvállalás hozzájárulás-jellegét a tagok működésében (a normatíva-jellegű fenntartás helyett) illetve kizárja a tartós és kizárólagos elköteleződést egy adott állami-önkormányzati vagy éppen privát fenntartású intézmény felé. Az infrastrukturális, forgalmazói szereplők tekintetében az állami/önkormányzati szerepvállalás együttműködési formában megjelenhet a működésben. 

 

A függetlenség mint alkotói pozíció vagy esztétikai program

Az alkotók és az infrastrukturális, forgalmazói szereplők tekintetében egyaránt feltételezi a közvetlenül, a társművészetek és társadalomtudományok eredményeinek minél szélesebb körű használatával megvalósuló, konkrét, lokális közösséget megszólítani kívánó produkciók létrehozatalát, a kockázatvállaló attitűd érvényesítését a művészeti program minden szintjén. A FESZ tagjai elkötelezettjei a demokratikus értékrendnek, azon belül is leginkább a szólás- és az információ szabadságának, ezen értékeket képviselik művészi alkotótevékenységük során.