Jelentkezés

A Szövetség tagja lehet természetes vagy jogi személy, amennyiben az alábbi kritériumoknak megfelel:

  • rendszeresen és/vagy hivatásszerűen folytat előadó-művészeti vagy előadó-művészethez köthető tevékenységet (regisztrált, független előadó-művészeti szervezet, ha nem az, akkor főtevékenysége az előadóművészet)
  • tevékenységének lényeges eleme a kísérletezés, az innováció, a művészetpedagógia és a szociális elkötelezettség,
  • és aki/amely elfogadja a Szövetség Alapszabályát, az Alapszabályban foglalt Szövetségi célokat, hajlandó azok megvalósítása érdekében tevékenykedni, vállalja a Szövetségi tagsággal járó jogosultságok és kötelezettségek betartását, és belépési szándékát belépési nyilatkozatának aláírásával kifejezésre juttatja, továbbá tagfelvételi kérelmét a Szövetség Elnöksége egyszerű szótöbbséggel jóváhagyja.