Közlemény

A Független Előadó-művészeti Szövetség értesült róla, hogy Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár úr levelet küldött 140 külföldi előadó-művészeti szakembernek, vezetőnek tájékoztatva őket az elmúlt időszakban a kulturális kormányzat által végzett munkáról.

A levéllel kapcsolatban szervezetünk levélben fordult Fekete Péter államtitkár úrhoz, amelynek tartalmát az alábbiakban közzétesszük.

Announcement

The Hungarian Association of Independent Performing Arts has been informed that Mr. Péter Fekete, State Secretary for Culture, sent a letter to 140 foreign performing arts professionals, informing them of the recent activity of the cultural government.

In connection with the letter, our association sent a reaction to the State Secretary for Culture, the content of which is published below.

 


Reflections_Letter_Of_The_State_Secretary.pdf

Update:

A Kormány 272/2020. (VI.13.) Korm. rendelete 2020. június 13-i hatállyal csempészte vissza a "működési" támogatást az előadó-művészeti törvény  végrehajtási rendeletébe:

 13. § Az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nemzeti előadó-művészeti szervezetnek vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetnek nem minősített szervezetek az Emtv. 19. §-a szerinti, működés és szakmai programmegvalósítás támogatására irányuló pályázatokról történő döntés megalapozásához a miniszter az érintett előadó-művészeti bizottság - az érintett előadó-művészeti szervezetek szakmai érdekképviseleti szervezetei által véleményezett - javaslata figyelembevételével szakmai kuratóriumot kér fel.”

Ha nem volt törvényjavaslat, csak áldokumentum, hogy került ki fél évre a rendeletből a működési támogatással kapcsolatos rendelkezés?