Kizárás

A Független Előadó-művészeti Szövetség elnöksége a 20/2021. számú határozatával a Spirit Színház Nonprofit Kft. tag kizárásáról döntött.

 


Szabálytalanságok mellett született döntés a működési támogatásokról

Április 30-án jelentek meg a minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek 2021. évi működési támogatására szóló pályázat döntési listái. A pályázatok elbírálása és a döntéshozatal során nem tartották be a pályázati eljárásokra vonatkozó törvényi előírásokat és a pályázati kiírást.

A szabálytalanságokról a FESZ tájékoztatta az emberi erőforrások miniszterét, és érdemi egyeztetést kezdeményezett a pályázati struktúra felülvizsgálata érdekében. A FESZ 2020. május 7-én kelt levele:

 

 


Búcsú Lengyel Annától

2021. április 15-én elhunyt Lengyel Anna dramaturg, műfordító, a PanoDráma alapítója, a Független Előadó-művészeti Szövetség korábbi társelnöke

A FESZ (Független Előadó-művészeti Szövetség) közösségében él egy hagyomány: amikor egy fajsúlyos témájú és tartalmú levelet kell írni, azt többen, közösen fogalmazzuk meg. A kezdő hang megadását az első vázlat megírásával sokszor Lengyel Anna vállalta magára, és fogalmazott olykor nyersen, tiszteletköröket és finomkodást mellőzve, mindig a lényegre koncentrálva. Mi, a többiek, akik talán diplomatikusabbak, talán óvatosabbak voltunk, sokszor kihúztuk azt, amit túl radikálisnak éreztünk.

Lengyel Anna 2015-2016 között volt a Független Előadó-művészeti Szövetség társelnöke, előtte és utána a PanoDráma vezetőjeként vett részt proaktívan az érdekképviseleti munkában. 2015-ben így fogalmazott az elnökségi programban:

 

 „Egy olyan országban, ahol egyre többen félnek felemelni szavukat a mindennapos jogtalanságok ellen vagy akár egyszerűen egy jó, közös ügy érdekében, különösen nagy szükség van rá, hogy a FESZ megőrizze erejét és integritását. Elvégre ez tesz minket valóban függetlenné, nem pedig az, ha egy fillért sem kapunk vagy fogadunk el polgártársaink – többek között éppenséggel kultúrára vagy oktatásra befizetett – adójából.”

 

Anna, voltál és maradsz iránytűnk. Ha elbizonytalanodunk bármikor, te pedig nem hívsz fel, hogy miért nem lépünk már, nem írod meg többé, hogy mi lenne helyes irány és út, igyekszünk majd mindig felidézni rendíthetetlen elszántságodat a szakmánk és a társadalmunk jobbítása érdekében.

A FESZ elnöksége megalapítja az előző évad legnagyobb társadalmi hatással bíró produkcióját díjazó Lengyel Anna Vándordíjat. A díjat első alkalommal 2022-ben a FESZ elnöksége által felkért szakmai kuratórium ítéli oda.

Fotó:  Reviczky Zsolt 


Újra adományokat gyűjt színházi dolgozók áthidaló támogatására a FESZ Segélyalap

Komoly csapás lehet a független társulatokra az évad közepén a határozatlan idejű leállás, miközben a független színházak már a tavaszi veszteségek következményeivel is nehezen tudtak megküzdeni. Állami segítségnyújtásról egyelőre semmi hír, ezért is döntött úgy a Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ), hogy a Segélyalapot november közepétől újraindítják. A színházba járók segítségét is kérik, hogy a bajba került szakmabelieknek átmeneti támogatást nyújtsanak.


4.522.835 forint gyűlt össze az Örkény Színház támogató akciója eredményeként

Több, mint 4,5 millió forint gyűlt össze az Örkény Színház által a függetlenek javára szervezett támogató akciójának eredményeként. 

Az Örkény Színház közleménye:

Ritka időszakoktól eltekintve az állandó támogatással nem rendelkező együttesek anyagi helyzete mindig bizonytalan volt – ma különösen az.

Az Örkény Színház névadója egy helyen azt írja, hogy „Legtöbb, amit egyik ember a másiknak adhat, a szolidaritás.” Ennek szellemében két akciót indítunk ebben az évadban, amelyek bevétele a független színházi alkotókat támogatja, ezen belül is azokat, akiknek a legkisebb esélye van munkájukhoz forrást találni: a pályakezdőket. A kezdeményezésben együttműködő partnerünk a Független Előadó-művészeti Szövetség.

KÖSZÖNJÜK!

Az akció oldala. https://orkenyszinhaz.hu/hirek/1761-csak-a-madzag-tenne

Fotó: Horváth Judit/Örkény Színház


A kultúra nemzeti alap

Kedves kollégák, kedves nézők, kedves barátaink!

A tegnapi felemelő este olyan ritka szakmai és társadalmi összefogás eredménye, amilyenre vélhetően mindnyájan régóta vágytunk. Este hatig több mint ötvenezren írták alá petíciónkat a kultúra szétverése ellen, a szabad színházért és a független kultúráért szervezett tüntetésen pedig mintegy tizenháromezren tartottatok velünk. Köszönjük.

Manapság ritkán tapasztalhatjuk, hogy az apátia helyét átveszi a lelkesedés, hogy az emberek a választáson túl is élnek a demokrácia eszközeivel és intenzív tiltakozással fejezik ki nemtetszésüket, ha mindenféle szakmai és társadalmi egyeztetés nélkül próbálnak a fejük felett dönteni. Köszönjük.


A FESZ nyílt levele Kásler Miklós miniszter úrnak

A Független Előadó-művészeti Szövetség nyílt levélben fordul a kultúráért felelős miniszterhez 

A nyílt levelet itt közöljük:

A FÜGGETLEN ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZÖVETSÉG

NYÍLT LEVELE

PROF. DR. KÁSLER MIKLÓS MINISZTER ÚRHOZ

 

 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

Az artportal.hu tegnap éjjel megjelentetett cikke meg nem erősített információk alapján ír a Kormány törvénymódosítási terveiről, amelyek a teljes előadó-művészeti szakmát érintik - a legkisebbektől a legnagyobbakig.

 

Kérjük Miniszter Urat, hogy kizárólagos illetékesként a cikk feltevéseit határozottan és haladéktalanul cáfolni szíveskedjen.

 

Feltételezve, de nem megengedve, hogy az említett cikk mögött mégis valóságos kormányzati tervek húzódnak meg, azonnali szakmai egyeztetést követelünk.

· Nem értünk egyet a minősítéssel nem rendelkező, köztük a független színházak számára kiírt, működési célt szolgáló pályázat megszüntetésével, mert ez a teljes független szféra ellehetetlenüléséhez vezet, ami teljességgel elfogadhatatlan.

· Nem értünk egyet azzal, hogy a kultúra és a művészet maradék önigazgatását biztosító, bár függetlenségét 2016 óta csak korlátozottan gyakorolni tudó Nemzeti Kulturális Alapot előzetes szakmai egyeztetés és indoklás nélkül egyetlen tollvonással megszüntesse.

· Nem értünk egyet azzal, hogy valamennyi önkormányzati színház igazgatói pályázata felől egymaga döntsön, mert szakmailag semmi nem indokol egy ilyen kitüntetett felelősséget.

· Nem értünk egyet azzal, hogy létrejöjjön a "kultúrstratégiai tanács", mert kompetencia híján kizárólag politikai szempontokat lesz képes érvényesíteni a támogatások elosztásánál - az összeférhetetlenséget meg sem említve.

Szeretnénk emlékeztetni Miniszter Urat, hogy a fenti tervek - ha van bármi valós alapjuk - mindössze (sic!) a jelenlegi struktúra elbontását és az elosztható források további központosítását szolgálhatják. A szellem és a művészet önállósága és kifejezési formáinak ügye soha nem minisztériumi íróasztalok mellett dőlt el, az adófizetők forintjai elosztásának mikéntje viszont egyértelműen az Ön személyes, az annalesekben is rögzítésre kerülő felelőssége.

 

Mielőbbi válaszát várva maradunk tisztelettel:

 

a Független Előadó-művészeti Szövetség Elnöksége

 

Budapest, 2019. december 4.

 


MEGHÍVÓ A FESZ TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSÉRE

Az Elnökség 2019. december 5-én (csütörtökön) 16 órára közgyűlést hív össze.

 

A közgyűlés helyszíne:

JURÁNYI INKUBÁTORHÁZ

1027 Budapest, Jurányi u. 1-3.

LABOR 2. emelet

 

Figyelem! A közgyűlést nem a FESZ székhelyére hívjuk össze!

 

Amennyiben a jelenlévők száma nem éri el a határozatképességhez szükséges létszámot, az elnökség a megismételt közgyűlést ugyanerre a helyre, és ugyanezzel a napirenddel 2019. december 5-én 16:30-ra hívja össze. Ez a megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés nyilvános.


19 NAGYKÖVET TÁMOGATJA A FESZ SEGÉLYALAP ADOMÁNYGYŰJTŐ KAMPÁNYÁT

2021. január 11-22. között a FESZ Segélyalap adománygyűjti kampányához 19 nagykövet egyéni kampánnyal segíti elő, hogy minimum 2 millió forint összegyűljön a Segélyalap januári gyűjtésén.

Az adománygyűjtés célja, hogy a segélyalapból áthidaló szociális támogatást tudjunk nyújtani a független színházi területen dolgozó, a színházak novemberi bezárása óta munka nélkül maradt kollégáknak.