Meghívó a FESZ közgyűlésére

Meghívó 

a Független Előadó-művészeti Szövetség

2023. április 4-én 16:30 órakor tartandó közgyűlésére

 

A közgyűlést Microsoft Teams alkalmazás igénybevételével, online tartjuk meg.

Minden tagunk részvételére számítunk.

Figyelem! A közgyűlést nem a FESZ székhelyére hívjuk össze!

Amennyiben a jelenlévők száma nem éri el a határozatképességhez szükséges létszámot, az ügyvezető a megismételt közgyűlést ugyanerre a helyre, és ugyanezzel a napirenddel 2023. április 4-én 17:00 órára hívja össze. Ez a megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés nyilvános.

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

2. A napirend elfogadása

3. Alapszabály-módosítás

A módosítást a Fővárosi Törvényszék  végzése alapján szükséges elfogadni. A tervezetet 2023. március 29-ig elküldjük.

4.  A Tanácsadó Testület tagjainak megválasztása, ügyrend elfogadása

5. Beszámoló a Válság-fórum után létrejött önkéntes munkacsoportok tevékenységéről

6. Tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről, beszámoló a FESZ Támogatási Alap 2022. évi tevékenységéről

Az előadó-művészeti törvény módosítására vonatkozóan a független színházi munkacsoport javaslata csatolva.

7. Egyebek

A Szövetség természetes személy tagjai személyesen vagy meghatalmazottjuk útján, jogi személy tagjai a törvényes képviselőjük vagy annak meghatalmazottja útján képviseltetik magukat a közgyűlésen. Kérjük, hogy a meghatalmazást a meghatalmazó küldje el az office@fesz.org címre a közgyűlés kezdete előtt.

A belépéshez szükséges linket a tagok email címére, a külső regisztrálók részére a regisztrációt követően közvetlenül küldjük meg. Regisztrálni az office@fesz.org címen lehet.

A meghívó kézbesítésétől, illetve közzétételétől számított 2 napon belül a tagok és az egyesület szervei az ügyvezetőtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az ügyvezető nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. A közgyűlésen a meghirdetett napirendben szereplő kérdésekről lehet határozni, kivéve, ha a közgyűlésen minden szavazásra jogosult jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés tárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

2023. március 27.