Nincs kiírás

Tisztelt Államtitkár Úr!

Engedje meg, hogy felhívjam a figyelmét, hogy még ma sem jelent meg a minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek 2019. évi működési pályázata, amelynek Emtv. szerinti közzétételi határideje 2019. február 15. Utoljára 2015-ben fordult ez elő. Leírtuk, és elmondtuk, hogy milyen fontos az, hogy időben legyen kiírva ez a pályázat. Február közepi kiírás esetén legkorábban április végén lesz döntés, július második felében várható támogatás, ami azt jelenti, hogy a szervezeteknek forgalmazási bevételeikből (jegybevétel, szolgáltatási díj) kell fenntartaniuk magukat és már teljesíteni a pályázatban vállalt kötelezettségeiket, úgy, hogy április végéig azt sem tudják, mennyi támogatási forrás áll a rendelkezésükre. Ez a két tény a befogadó szervezeteket, és rajtuk keresztül a társulatokat, produkciós házakat, táncegyütteseket és a színházi nevelési társulatokat egyaránt súlyosan érinti. Tudjuk, hogy Államtitkár úr és munkatársai elkötelezettek voltak az iránt, hogy ez a pályázat 2018 decemberében megjelenjen. Sajnáljuk, hogy ennek ellenére nemhogy korábban, de a törvényi határidőn túl fog megjelenni a kiírás.

 

Kérem Államtitkár Urat, hogy soron kívül szíveskedjen intézkedni a kiírás megjelentetése iránt.

 

Egyúttal kezdeményezem, hogy

  • alakítson munkacsoportot a független területet képviselő érdekképviseleti szervezetek, valamint a kuratóriumi munkában jártas szakemberek bevonásával a következő évi pályázat előkészítése
  • a működési pályázat és a közcélú feladatok többlettámogatása összehangolása érdekében.

Lényeges, hogy ez a munkacsoport már most megkezdje a munkáját.

 

Csatolom az ütemezési javaslatokat és a késedelem miatti csúszást tartalmazó táblázatot.

 

 

Intézkedését várva

 

üdvözlettel

 

dr. Rihay-Kovács Zita

ügyvezető titkár