GDPR felkészülési workshopot szervez a FESZ
FESZ 3 alkalomból álló felkészülési workshopot szervez előadó-művészeti szervezetek képviselői számára, amelynek tervezett tematikája:
 
1. Előadás az új adatvédelmi szabákyozásról (4 óra - 3 óra+kérdések)
Tervezett időpont:
2018. április 3. 14-18 óráig

Helyszín: Stúdió K Színház
 
2. Workshop az adatvagyon felmérése, adattérkép elkészítéséhez az egyes szervezeteknél
Tervezett időpont:
2018. április 6. 10-14 óráig

Helyszín: Trafó Klub

 
3. Workshop a szabályzatok elkészítéséhez vagy felülvizsgálatához
Tervezett időpont: 
2018. április 20. 14-18 óráig
Helyszín: Trafó Klub
 
 

JELENTKEZÉS :

2018. március 31-ig a titkarsag@fesz.org címen 

MI AZ A GDPR?
 
General Data Protection Regulation, azaz az Európai Unió új adatvédelmi rendelete, amelyet 2 éve fogadtak el, és 2018. május 25-től közvetlenül alkalmazandó minden tagállamban. (ez azt jelenti, hogy felülír minden belső szabályozást, illetve az új Infó törvényt ehhez képest, ennek megfelelően kell elkészíteni.
 
Célja a természetes személyek adatainak fokozott védelme.
 
KIRE VONATKOZIK?
 
Minden gazdálkodó szervezetre és gazdasági tevékenységet folytató természetes személyre vonatkozik vonatkozik.
 
MILYEN ADATOK KEZELÉSÉRE TERJED KI?
 
személyes adatokra,
 
vagyis a természetes személyre vonatkozó minden olyan  információra (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) amely alapján azonosítható 
 
MILYEN SZANKCIÓK ÉRHJETIK A RENDELETET MEGSZEGŐ VÁLLALKOZÁSOKAT?
 
A rendelet megszegése esetén a bírság az árbevétel 2-4%-a, legfeljebb 20 millió euró. És bár a szervezeteink nem tartoznak a jelentős árbevétellel bíró multik közé, mégis várható a korábbinál szigorúbb, magasabb összegű bírságolás.
 
A megfeleltetés nem egy új adatvédelmi szabályzat és egy adatvédelmi tájékoztató elfogadását jelenti, alapos felkészülést és a továbbiakban is folyamatos monitorozást, aktualizálást igényel.
 
 
HOGYAN KÉSZÜLJÜNK FEL?
 
2018. május 25-ig a felkészülés keretében
- fel kell mérni a kezelt adatok körét
- el kell készíteni az "adattérképet" vagyis hogy ezek az adatok hol vannak a szervezet adathordozóin
- fel kell mérni az IT és egyéb kockázatokat
- el kell készíteni vegy át kell dolgozni a belső adatvédelmi szabályzatot, és felül kell vizsgálni a meglévő szabályzatokat
- el kell készíteni vagy aktualizálni kell a közönség, az ügyfelek számára szolgáló adatvédelmi tájékoztatót
 
Az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg kellene elfogadni a szabályzatokat és az adatvédelmi tájékoztatók szövegét.
 
EHHEZ (pénzügyi forrástól, belső kapacitástól függően)
 
1. külső szakértő cég végezze el az adatvédelmi auditot
2. külső szakértő bevonásával a szervezet végezze el az auditot
VAGY

3. készüljünk fel együtt élesben - gyere el a felkészülési workshopunkra!